مقدمهابراهیممناسکمطالعاتبازدیدهامدینة النبیپخش زنده

در این بخش به آیاتی از قرآن مجید که مربوط به حضرت ابراهیم است اشاره خواهیم کرد. نام حضرت ابراهیم ۶۹ بار در قرآن تکرار شده است و این آیات برای فهم بهتر به ۱۳ دسته مستقل تقسیم شده‌اند:

 • ابراهیم و امامت (الگوی انسان کامل)
  تفسیر آیات ۱۲۴ تا ۱۳۴ بقره


 • براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

 • ابراهیم الگوی تفکر، عقلانیت و جانبازی
  تفسیر آیات ۵۱ تا ۷۳ انبیاء


 • براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

 • ابراهیم و شناخت ربّ العالمین
  تفسیر آیات ۶۹ تا ۸۹ شعراء


 • براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

 • ابراهیم و توحید
  تفسیر آیات ۲۵۵ تا ۲۶۰ بقره


 • براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

 • ابراهیم پیامبر منطق و استدلال
  تفسیر آیات ۷۴ تا ۸۴ انعام


 • براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

 • ابراهیم و برائت از مشرکین
  تفسیر آیات ۳ تا ۷ ممتحنه

  براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

  آیات ۱۱۳ تا ۱۱۴ توبه


 • براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

 • ابراهیم و مهمان‌نوازی
  تفسیر آیات ۲۴ تا ۲۷ ذاریات

  براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

  آیات ۵۱ تا ۶۰ و ۶۹ تا ۷۰ حجر


 • براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

 • ابراهیم و عواطف انسانی
  تفسیر آیات ۴۱ تا ۵۰ مریم

  براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

  آیات ۷۴ تا ۷۶ هود


 • براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

 • ابراهیم و بنای کعبه
  تفسیر آیات ۲۶ تا ۳۷ حج

  براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

  آیات ۹۵ تا ۹۷ آل‌عمران


 • براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

 • ابراهیم و تأسیس مدرسه تسلیم
  تفسیر آیات ۲۶ تا ۳۷ حج

  براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

  آیات ۳۵ تا ۴۱ ابراهیم


 • براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

 • ابراهیم و قربانی فرزند
  تفسیر آیات ۷۹ تا ۱۱۳ صافات


 • براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

 • ابراهیم و شاکر نعمات خدا
  تفسیر آیات ۱۲۰ تا ۱۲۳ نحل


 • براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

 • ابراهیم و اهل کتاب
  تفسیر آیات ۱۳۵ تا ۱۴۲ بقره

  براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

  آیات ۶۵ تا ۶۸ آل‌عمران

  براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

  آیات ۵۴ تا ۵۵ نساء


 • براى شنيدن سخنراني‌ها بايد جاوا-فلش در كامپيوتر نصب گرديده باشد  نمايش آيات به عربى

 
آیات قرآن سخنرانی مکتوبات

كليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به پيام است
Payam